Avís Legal

La web del Club Obenc és de caràcter informatiu i per a ús personal.

LOPD

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (d'ara endavant, LOPD), el Club Obenc l'informa que certes dades recollides en aquesta web o a través de formularis d'alta en suport paper emplenat a la seu de la pròpia entitat estan incorporades en un fitxer automatitzat inscrit davant l'Agència de Protecció de Dades i pertanyen al Club Juvenil Obenc, tenint com a finalitat la d'atendre les seves peticions.

En virtut de l'article 5 de la citada llei, vostè serà degudament informat amb tot detall als nostres formularis de la finalitat i ús de les dades que ens proporcioni.

Informació: Alta de Dades

Les dades facilitades per vostè en els documents de la web, seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part del fitxer propietat d'Obenc, inscrit a l'Agència de Protecció de Dades amb el nom de Club Juvenil Obenc i podran ser utilitzades per a la gestió interna de la nostra entitat i enviar informació a aquelles persones amb les quals es mantingui una relació voluntària.

A excepció feta dels camps on s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seves dades personals són voluntàries. L'afectat es compromet a la veracitat de les dades que suministra.

De conformitat amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè té dret a accedir aquesta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i donar-se de baixa del fitxer mitjançant una sol·licitud escrita a: Atenció Director Tècnic, Club Juvenil Obenc, Progrés 9, 08912 Badalona, o bien enviant aquesta sol·licitud a l'adreça de correu electrònic info@obenc.org, acomplint-se així la notificació prevista a l'article 5.4 de la mateixa llei.

LSSICE

D'acord amb la nova llei en vigor, 34/2002 de 11 de juliol, sobre els Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el Club Obenc informa, en cumpliment de l'article 10 de la citada llei el següent:
L'adreça classic.obenc.org correspo al Club Juvenil Obenc (N.I.F G59509596 entitat sense ànim de lucre, d'interés públic municipal, inscrita al RME de l'Ajuntament de Badalona amb el nº 0161, a data 15 de març de 1993).

Copyright

El Club Juvenil Obenc és el propietari de tots els continguts d'aquesta web, inclosos el seu disseny gràfic i part de les imatges. El logotip de l'entitat així com les marques gràfiques i denominatives es troben protegides per la llei.
Queda prohibit l'ús dels elements que conformen la identitat corporativa del Club Obenc sense l'aprobació expressa de l'entitat. Així mateix, es pot veure, copiar, imprimir i distribuir la informació continguda al nostre website, sempre i quan sigui per a ús estrictament informatiu. Obenc exclou toda responsabilitat que pugués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris.

© Club Obenc | progrés 9, 08912 badalona | tel. 93 383 11 33 | info@obenc.org | classic.obenc.org