Preguntes del Catecisme


[AUTOAVALUACIÓ] [NOMÉS PREGUNTES] [PREGUNTES i RESPOSTES]
1 Perquè ets cristià?
  Sóc cristià per la gràcia de Déu
  Perquè he estat batejat
2 Què vol dir cristià?
  Cristià vol dir deixeble de Crist
  Cristià vol dir batejat en l'Església Catòlica
3 Quina és la senyal del cristià?
  La senyal del cristià és la Santa Creu
  La senyal del cristià és una marca invisible a l'ànima
4 Per què la Santa Creu és la senyal del cristià?
  La Santa Creu és la senyal del cristià perquè en ella va morir Jesucrist per redimir els homes
  La Santa Creu és la senyal del cristià perquè així ens recordem de la nostra fe
5 Què ha de saber el cristià?
  El cristià ha de saber la doctrina cristiana
  El cristià ha de saber els deu manaments i els set sagraments
6 Què és la doctrina cristiana?
  La doctrina cristiana és la que va predicar Nostre Senyor Jesucrist per ensenyar-nos el camí del cel
  La doctrina cristiana és la que s'ha d'aprendre de memòria per conèixer la fe que va ensenyar Jesucrist
7 Qui és Déu?
  Déu és el nostre Pare, que està en el cel, Creador i Senyor de totes les coses, que premia els bons i castiga els dolents
  Déu és un esperit totpoderós a qui podem demanar ajuda sempre que ho necessitem
8 Déu ho veu tot?
  Déu ho veu tot, el passat, el present i el futur, i fins els pensaments més ocults
  Déu ho veu tot, fins i tot els racons més petits
9 On està Déu?
  Déu està al cel, a la terra i a tot arreu
  Déu està al Cel, amb els àngels i els sants
10 Hi ha un sol Déu?
  Sí. Hi ha un sol Déu
11 Qui és la Santíssima Trinitat?
  La Santíssima Trinitat és el mateix Déu, Pare. Fill i Esperit Sant, tres Persones diferents i un sol Déu veritable
12 Quantes Persones hi ha en Déu?
  En Déu hi ha tres Persones: Pare, Fill i Esperit Sant
13 Per què diem que Déu és Creador?
  Diem que Déu és Creador perquè totes les coses les ha fet del no res
14 Per què diem que Déu és Senyor de totes les coses?
  Diem que Déu és Senyor de totes les coses, perquè totes li pertanyen i les governa i cuida d'elles amb saviesa i bondat
15 Per a què ha creat Déu als àngels?
  Déu ha creat els Àngels perquè el lloïn, obeeixin i siguin feliços en el cel
16 Qui és l'Àngel de la Guarda?
  L'Àngel de la Guarda és el que Déu ens dóna a cadascú perquè ens guardi en la terra i ens guiï cap al cel
17 Per a què ha creat Déu als homes?
  Déu ha creat els homes perquè l'estimem i obeim en la terra i siguem feliços amb Ell en el cel
18 Els cristians som fills de Déu?
  Els cristians som fills adoptius de Déu per la gràcia
19 Quan ens fem fills adoptius de Déu?
  Ens fem fills adoptius de Déu quan rebem el Baptisme
20 Quina de les tres Persones de la Santíssima Trinitat es va fer home?
  La segona persona de la Santíssima Trinitat, que és el Fill
21 Per a què es va fer home el Fill de Deu?
  El Fill de Déu es va fer home per redimir-nos del pecat i donar-nos exemple de vida
22 Qui és Jesucrist?
  Jesucrist és el Fill de Déu fet home, que nasqué de la Verge Maria
23 Qui és la Verge Maria?
  La Verge Maria és la Senyora plena de gràcia i virtuts, concebuda sense pecat, que és Mare de Déu i Mare nostra, i està en el cel en cos i ànima
24 Per què va voler patir tant Jesucrist en la Passió i en la Creu?
  Jesucrist va voler patir tant en la Passió i en la Creu per manifestar-nos el seu amor, i mostrar-nos la malícia del pecat
25 Per qui va patir i morir Jesucrist?
  Jesucrist va patir i morir per tots els homes
26 On està ara Jesucrist?
  Jesucrist està ara gloriós en el cel i en el Santíssim Sagrament de l'Altar
  Jesús està ara a totes les esglésies del món
27 Què va prometre Jesucrist en pujar als cels?
  Jesucrist, en pujar al cel, va prometre que ens enviaria l'Espírit Sant
  Jesucrist, en pujar al cel, va prometre que el seu regne seria per als qui fossin nets de cor
28 Qui és l'Esperit Sant?
  L'Esperit Sant és la tercera Persona de la Santíssima Trinitat que procedeix del Pare i del Fill
  L'Esperit Sant és qui va venir a la terra en forma de llengues de foc
29 Per a què envià Jesucrist l'Esperit Sant?
  Jesucrist va enviar l'Esperit Sant per santificar les nostres ànimes i assistir la seva Santa Església
  Jesucrist va enviar l'Esperit Sant per demostrar-nos el seu amor i ajudar-nos en les nostres necessitats
30 Què és la Santa Església?
  La Santa Església és la congregació dels fidels cristians fundada per Jesucrist, el cap visible de la qual és el Papa
  La Santa Església és la comunitat de tots els homes que creuen en Jesucrist
31 Com premia Déu els bons i castiga els dolents?
  Déu premia els bons donant-los el cel, i castiga els dolents condemnant-los a l'infern
  Déu premia els bons amb la vida eterna i castiga els dolents amb la mort de l'ànima
32 Qui va al cel?
  Van al cel els qui moren en gràcia de Déu
  Van al cel els qui van a Missa tots els diumenges
33 Qui va a l'infern?
 
34 Quins manaments ha de cumplir el cristià?
 
35 Quin és el primer manament de la Llei de Déu?
 
36 Qui estima Déu sobre totes les coses?
 
37 Quin és el segon manament de la Llei de Déu?
 
38 Qui pren el nom de Déu en va?
 
39 Què és blasfemar?
 
40 Quin és el tercer manament de la Llei de Déu?
 
41 Qui santifica les festes?
  Santifica les festes el qui fa servir els dies de festa en donar culte a Déu, oint Missa, i s'absté de treballs corporals
  Santifica les festes el qui s'ho passa bé sense ofendre Déu
42 Quin és el quart manament de la Llei de Déu?
  El quart manament de la Llei de Déu és: Honraràs el teu pare i la teva mare
  El quart manament de la Llei de Déu és: Obeir els pares en tot el que manen
43 Qui honra el seu pare i la seva mare?
  Honra el seu pare i la seva mare qui els estima, reverencia i obeeix
  Honra el seu pare i la seva mare qui cumpleix tot allò que manen durant tota la vida
44 A qui han de tenir els fills per model?
  Els fills han de tenir per model a Jesús, i estimar i obeir els seus pares com Jesús estimà i obeí la Verge Maria i Sant Josep
  Els fills han de tenir per model els seus pares que el volen edicar cristianament
45 Quin és el cinquè manament de la Llei de Déu?
  El cinquè manament de la Llei de Déu és: No mataràs
  El cinquè manament de la Llei de Déu és: Respectaràs la vida dels altres
46 Què prohibeix el cinquè manament de la Llei de Déu?
  El cinquè manament de la Llei de Déu prohibeix fer mal a la pròpia vida o a la dels altres amb paraules, obres o desitjos
  El cinquè manament de la Llei de Déu prohibeix el suïcidi i la mutilació
47 Quin és el sisè manament de la Llei de Déu?
  El sisè manament de la Lley de Déu és: No cometràs actes impurs
  El sisè manament de la Llei de Déu és: No veuràs espectacles indecents que no respecten la dignitat de l'ésser humà
48 Què ens mana el sisè manament de la Llei de Déu?
  El sisè manament de la Lley de Déu ens mana que siguem purs i castos en obres i paraules
  El sisè manament de la Lley de Déu ens mana que resem per no caure en la temptació
49 Quin és el setè manament de la Llei de Déu?
  El setè manament de la Llei de Déu és: No robaràs
  El setè manament de la Llei de Déu és: No diràs falsos testimonis ni mentides
50 Què prohibeix el setè manament de la Llei de Déu?
  El setè manament de la Llei de Déu prohibeix fer mal el proisme en els seus béns
  El setè manament de la Llei de Déu prohibeix faltar al respecte les persones amb la paraula
© Club Obenc | progrés 9, 08912 badalona | tel. 93 383 11 33 | info@obenc.org | classic.obenc.org